© Yury Golub
26. September 2023 (11. Tishri, 5784)
9. Tishri, 5784 – 15. Tishri, 5784
candle
Evdasina Golda bat Bentsian
(Евдасина Голда Бенциановна)
16.10.2005 :: 13. Tishri, 5766
Krupina Golda bat Bentsion
(Крупина Голда Бенционовна)
16.10.2005 :: 13. Tishri, 5766
Podol`skaya Elizaveta bat Arkadij
(Подольская Елизавета Аркадьевна)
03.10.1960 :: 12. Tishri, 5721
Raijfel`d Isrol ben Zel`man
(Райфельд Исрол Зельманович)
01.10.1941 :: 10. Tishri, 5702
Shpaner Vladimir ben Jakov
(Шпанер Владимир Яковлевич)
18.09.2018 :: 9. Tishri, 5779
Shtobskiij Matveij ben Lazor
(Штобский Матвей Лазоревич)
19.09.1980 :: 9. Tishri, 5741
Yakhnis Mojsha ben Yakov
(Яхнис Михаил Яковлевич)
22.09.1988 :: 11. Tishri, 5749
candle